ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης απευθύνεται σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες ή και σε μεμονωμένα πρόσωπα ή οικογένειες, που επιθυμούν να προστατευτούν για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σε τρίτους από τις δραστηριότητές τους.
Καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ηθικής βλάβης / ψυχική οδύνη / υλικές ζημιές / μόλυνση περιβάλλοντος), που προκαλούνται σε τρίτους από μη αναμενόμενο γεγονός, με υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου λόγω λαθών του, παραλήψεων του κ.ά.
Τέτοιου είδους ασφαλίσεις μειώνουν την πιθανότητα της οικονομικής κατάρρευσης σε άτυχες στιγμές.
Μερικές από τις αστικές ευθύνες που μπορούν να καλυφθούν ασφαλιστικά είναι:
 • Ευθύνη ιατρών, φαρμακοποιών,
 • Ευθύνη λογιστών, δικηγόρων,
 • Ευθύνη μηχανικών – τεχνικών ασφαλείας,
 • Ευθύνη γραφείων & ιατρείων,
 • Ευθύνη γυμναστηρίων
 • Ευθύνη χώρων εκπαίδευσης,
 • Ευθύνη ανέγερσης οικοδομής,
 • Ευθύνη ανέγερσης οικοδομής,
 • Ευθύνη ηλεκτρολόγων - υδραυλικών – ψυκτικών & τεχνικών καυστήρων,
 • Ευθύνη συντηρητών ανελκυστήρων,
 • Ευθύνη tour operator,
 • Ευθύνη πρατηρίων καυσίμων & συνεργείων αυτ/των,
 • Ευθύνη προσώπου – οικογενείας, ποδηλάτη κ.ά.
Τα ασφάλιστρα είναι πολύ οικονομικά και η ασφαλιστική κάλυψη είναι ιδιαιτέρως μεγάλη.