ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

imgpsh_fullsize_anim
Το ασφαλιστικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1983 από τον επιτυχημένο ασφαλιστή Γεώργιο Θ. Γκούτρα. Σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη των εργασιών του ασφαλιστικού πρακτορείου αποτελεί η έναρξη του υιού του Φίλιππου Γ. Γκούτρα το 2017 στον τομέα των ασφαλειών. Έκτοτε, η εταιρεία κατέχει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο απαριθμεί δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους και δίκτυο συνεργατών, γεγονός που την κατατάσσει ένα από τα κορυφαία γραφεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Ελλάδας. Η εταιρεία ΓΚΟΥΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ το 2021 δημιούργησε το gkoutrainsurance.gr, έναν πρωτοποριακό τρόπο απευθείας ασφάλισης, παρέχοντας ανταγωνιστικές καλύψεις με χαμηλά ασφάλιστρα, καθώς και συνεχής υποστήριξη.